Aktualności

Ze szkoleń Akademii Euro skorzystają nie tylko turyści

Ze szkoleń Akademii Euro skorzystają nie tylko turyści
Ze szkoleń Akademii Euro skorzystają nie tylko turyści 20 marca 2012 12:28 Polska, Czechy, Grecja i Rosja oraz Hiszpania, Włochy, Irlandia i Chorwacja – to

Ze szkoleń Akademii Euro skorzystają nie tylko turyści

20 marca 2012 12:28

Polska, Czechy, Grecja i Rosja oraz Hiszpania, Włochy, Irlandia i Chorwacja – to dwie grupy narodowych reprezentacji piłkarskich, które zmierzą się w fazie grupowej Turnieju na stadionach w Polsce. Poza Czechami i Chorwatami, większość kibiców i turystów przyleci do Polski samolotami, a przemieszczając się między Miastami Gospodarzami i w ich granicach nasi goście podróżować będą środkami komunikacji publicznej. Mając na uwadze zapewnienie kibicom jak najlepszego serwisu, w przygotowaniach do Turnieju szczególną rangę mają projekty podnoszące jakość obsługi klienta. Jednym z nich jest Akademia Euro, dzięki której swoje kompetencje podniesie 2,5 tysiąca osób mających w swojej pracy bezpośredni kontakt z turystami zagranicznymi

Pracownicy transportu stanowią największą grupę uczestników Akademii Euro, szkoleń z języka angielskiego i profesjonalnej obsługi klienta koordynowanych przez Spółkę PL.2012. W województwie mazowieckim osoby zatrudnione w tych branżach stanowią prawie 80% wszystkich uczestników. Najczęściej szkolą się kierowcy autobusów i tramwajów, kasjerzy, oraz kierownicy pociągów. Stanowią oni grupę osób, która najczęściej będzie miała styczność z turystami. Najlepszych i wyróżniających się pracowników na szkolenia skierowali pracodawcy.

– Zdecydowałem się na udział w szkoleniach Akademii Euro, ponieważ chciałem poznać zagadnienia związane z obsługą klienta. W mojej decyzji dużą rolę odegrał też język: nie chciałem udawać, że rozumiem, co turyści do mnie mówią – mówi kierowca autobusu z Warszawy. Angielski pomógł mi poczuć się pewniej w kontakcie z klientem. Miałem już możliwość wykorzystać nowo nabyte umiejętności w mojej pracy. Były to takie podstawowe sytuacje: jak wysiąść, gdzie dojechać, ile zapłacić.

Akademia Euro oferuje 60 godzin lekcyjnych języka angielskiego na trzech poziomach zaawansowania. Program kursu językowego został ustalony specjalnie dla potrzeb uczestników Akademii i obejmuje zwroty i słownictwo najczęściej używane w szkolonych branżach.

A to już wiesz?  77. MP w boksie: półfinaliści wyłonieni

Równie ważne jak znajomość języka, są tak zwane umiejętności miękkie, czyli wiedza na temat profesjonalnej obsługi klienta. W Akademii szkolenia te stanowią 40 godzin, z czego jedna czwarta porusza zagadnienia dotyczące różnic międzykulturowych.

– Te szkolenia zmieniają ludzi, pozwalają na przełamywanie nieśmiałości i większą otwartość w kontakcie z klientami – przekonuje Marcin Karlikowski, Dyrektor Biura Spraw Pracowniczych Kolei Mazowieckich. Kiedy pracownik się szkoli, od razu widać efekty w pracy. Taka osoba lepiej obsługuje klientów.

Pracodawcy, którzy szkolą swoich pracowników w Akademii Euro, nie poprzestają na wysłaniu ich na zajęcia. Większość na bieżąco bada także ich skuteczność. Pierwszym narzędziem jest ocena samych uczestników – nie tylko zaraz po szkoleniu, ale przede wszystkim parę miesięcy po nim, kiedy pracownicy mogą realnie ocenić, na ile wykorzystują nowo nabytą wiedzę w pracy. Najważniejszym sprawdzianem jest oczywiście badanie satysfakcji podróżnych, które firmy transportowe regularnie prowadzają.

– Szkolenia interpersonalne są niezwykle potrzebne, bo to od nich właśnie zależy wizerunek firmy, z którym także związana jest jakość świadczonych usług przewozowych. – mówi Marcin Karlikowski.

Szkolenia poza przekazaniem konkretnej wiedzy merytorycznej przynoszą także inne korzyści. Pracownik oddelegowany na szkolenia czuje się wyróżniony przez pracodawcę, chce uczyć się i rozwijać dalej, jest bardziej kreatywny. Zdaniem pracodawców szkolenia poprawiają stosunki w pracy: ludzie lepiej się poznają i efektywniej współpracują.

Warto pamiętać o tym, że każdy z uczestników Akademii Euro, który podniesie poziom swojej merytorycznej wiedzy, będzie mógł ją wykorzystywać przy obsłudze zagranicznych turystów nie tylko w trakcie Mistrzostw, ale także wiele lat po ich zakończeniu. To istotny czynnik stałego wzrostu atrakcyjności turystycznej Polski w ujęciu długofalowym. Według autorów raportu IMPACT mierzącego wpływ przygotowań kraju do Euro 2012, opracowanego na zlecenie spółki celowej Ministra Sportu i Turystyki PL.2012, po Turnieju każdego roku nasz kraj będzie odwiedzać pół miliona turystów więcej. Oznacza to dodatkowe wpływy z turystyki do 2020 roku na poziomie prawie 5 miliardów złotych (www.2012.org.pl/pl/euro-2012/co-zostanie-po-euro/raport-impact.html).

A to już wiesz?  Nowa kampania Castrol EDGE z Jerzym Dudkiem

Akademia Euro, współfinansowana ze środków Unii Europejskiej, jest realizowana w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII, Poddziałanie 8.1.1. Swym zasięgiem obejmuje cztery regiony: dolnośląski, wielkopolski, pomorski i mazowiecki, gdzie w 2012 r. spodziewamy się najwięcej turystów zagranicznych.

* * * * * * * * * * * * * *

Informacje o spółce PL.2012

PL.2012 jest spółką celową Ministra Sportu i Turystyki, która została powołana na mocy Ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 z dnia 7 września 2007 roku. Na mocy ustawy spółka wykonuje działania koordynacyjne i kontrolne związane z przygotowaniami do Euro 2012 realizowanymi przez stronę publiczną.
Spółka realizuje swoje działania w oparciu o Mapę Drogową, czyli precyzyjny plan działań we wszystkich obszarach przygotowań kraju do Turnieju. W realizację poszczególnych projektów i zadań zaangażowanych jest dziś ponad 170 podmiotów w całym kraju, których działania są koordynowane w imieniu Ministra Sportu i Turystyki właśnie przez PL.2012.
Spółka celowa Ministra Sportu i Turystyki PL.2012 koordynuje i kontroluje ponad 200 projektów organizacyjnych, które będą miały kluczowe znaczenie dla jakości Turnieju w 2012 roku. Projekty te obejmują takie obszary, jak na przykład bezpieczeństwo, opieka medyczna i ratownictwo, organizacja transportu, wolontariat oraz jakość obsługi gości.
Spółka PL.2012 kontroluje i monitoruje także 219 projektów infrastrukturalnych realizowanych przez właściwe podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie.

http://www.2012.org.pl/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy