Euro 2012 Piłka nożna

“Wolontariat – włącz się”, czyli wsparcie dla bezrobotnych dzięki EURO 2012 na Pomorzu

“Wolontariat – włącz się”, czyli wsparcie dla bezrobotnych dzięki EURO 2012 na Pomorzu
“Wolontariat – włącz się”, czyli wsparcie dla bezrobotnych dzięki EURO 2012 na Pomorzu Monday, 16 January 2012 14:13 W Gdańsku wystartował skierowany do osób pozostających

“Wolontariat – włącz się”, czyli wsparcie dla bezrobotnych dzięki EURO 2012 na Pomorzu

Monday, 16 January 2012 14:13

W Gdańsku wystartował skierowany do osób pozostających bez pracy program społeczny „Wolontariat – włącz się!”, będący częścią polskich przygotowań do Euro 2012, koordynowanych przez spółkę PL.2012.Jego celem jest wykorzystanie wolontariatu sportowego, szkoleń oraz staży do wsparcia osób niezatrudnionych w uzyskaniu umiejętności potrzebnych im do wejścia na otwarty rynek pracy.

– Każdy z 80 uczestników projektu „Wolontariat – włącz się!” w województwie w pomorskim ramach indywidualnej pracy z doradcami zawodowymi uzyska Indywidualny Plan Działania – mówi Monika Chabior, Krajowy Koordynator Projektu Odpowiedzialności Społecznej w PL.2012 – Uczestnicy naszego projektu zostaną przeszkoleni w m.in. w zakresie obsługi klienta, języka angielskiego, języka niemieckiego, animacji czasu wolnego, poznają specyfikę pracy pracowników służb informacyjnych i porządkowych.

Uczestnicy „Wolontariatu-włącz się!” uzyskają też kwalifikacje z zakresu bezpieczeństwa imprez masowych, ratownictwa medycznego, obsługi ruchu turystycznego, będą też mogli zdobyć prawo jazdy. Dzięki szkoleniom uczestnicy tego projektu – dziś bez pracy – uzyskają wartościowe kompetencje niezbędne do zatrudnienia w obszarze obsługi imprez sportowych oraz kulturalnych. Zdobędą też praktyczną wiedzę dotyczącą uczestnictwa procesie rekrutacyjnym (m.in. pisanie cv i listu motywacyjnego, uczestniczenie w rozmowie kwalifikacyjnej). Projekt będzie trwał do września 2012. Po zakończeniu szkoleń jego uczestnicy otrzymają oferty działania w organizacjach sportowych będących partnerami projektu, po czym zostaną przyjęci na trzymiesięczne płatne staże.

– Cieszę się bardzo, że Regionalne Centrum Wolontariatu w Gdańsku jest partnerem ogólnopolskiego projektu „Wolontariat- włącz się !” – mówi Ewa Kamińska, Zastępca Prezydenta Gdańska ds. Spraw Społecznych. – Zaproszone do uczestnictwa osoby to młodzież niepracująca w wieku 15-24 lat, osoby bezrobotne lub niepracujące z wyższym wykształceniem po 27 roku życia, osoby w wieku 50+ oraz osoby niepełnosprawne. Dzięki nabytym w czasie trwania projektu nowym umiejętnościom i doświadczeniom, mają szansę podnieść swoje kompetencje zawodowe i społeczne oraz edukować i zachęcać innych do podejmowania tego rodzaju aktywności.

A to już wiesz?  Tajski boks

– Myślę, że “Wolontariat-włącz się !” jest projektem, który umożliwi ludziom takim jak ja uzyskanie kwalifikacji zawodowych, które pomogą w znalezieniu pracy po Euro 2012 na Pomorzu – dodaje Jacek Zaborowski, uczestnik „Wolontariatu – włącz się !”. – Rozmaitość kursów i szkoleń, w których będę mógł wziąć udział bardzo przyda mi się w rozwoju mojej kariery i pozwoli mi ukierunkować się zawodowo.

„Wolontariat – włącz się!” jest realizowany w województwie pomorskim przez PL.2012 wraz z Programem Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju oraz z Regionalnym Centrum Wolontariatu w Gdańsku przy wsparciu miast Gdyni i Gdańska. Realizowany jest też w województwach Wielkopolskim i Dolnośląskim. Weźmie w nim udział łącznie ponad 420 uczestników (w tym także osoby niepełnosprawne) oraz kilkadziesiąt organizacji sportowych w tych województwach. PL.2012 realizuje projekt w oparciu o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

„Wolontariat – włącz się!” ma się przyczynić do budowania kapitału ludzkiego i społecznego Polski w kontekście przygotowań kraju do Turnieju w 2012 roku .

Więcej informacji o projekcie na www.2012.org.pl.

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:
Monika Chabior, PL.2012 – tel. kom. 518 023 105.

* * * * * * * * * * * * * *

Informacje o spółce PL.2012:

PL.2012 jest spółką celową Ministra Sportu i Turystyki, która została powołana na mocy Ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 z dnia 7 września 2007 roku. Na mocy ustawy spółka wykonuje działania koordynacyjne i kontrolne związane z przygotowaniami do Euro 2012 realizowanymi przez stronę publiczną.
Spółka realizuje swoje działania w oparciu o Mapę Drogową, czyli precyzyjny plan działań we wszystkich obszarach przygotowań kraju do Turnieju. W realizację poszczególnych projektów i zadań zaangażowanych jest dziś ponad 170 podmiotów w całym kraju, których działania są koordynowane w imieniu Ministra Sportu i Turystyki właśnie przez PL.2012.
Spółka celowa Ministra Sportu i Turystyki PL.2012 koordynuje i kontroluje ponad 200 projektów organizacyjnych, które będą miały kluczowe znaczenie dla jakości Turnieju w 2012 roku. Projekty te obejmują takie obszary, jak na przykład bezpieczeństwo, opieka medyczna i ratownictwo, organizacja transportu, wolontariat oraz jakość obsługi gości.
Spółka PL.2012 kontroluje i monitoruje także 219 projektów infrastrukturalnych realizowanych przez właściwe podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie.

A to już wiesz?  Piłkarze Danii zdobyli Puchar Carlsberga

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy