Aktualności

Warsztaty poświęcone planom operacyjnym na Euro 2012

Warsztaty poświęcone planom operacyjnym na Euro 2012
Warsztaty poświęcone planom operacyjnym na Euro 2012 04 kwietnia 2012 09:44 3 kwietnia, na 67 dni przed Euro 2012, w Gdańsku odbyły się warsztaty poświęcone

Warsztaty poświęcone planom operacyjnym na Euro 2012

04 kwietnia 2012 09:44

3 kwietnia, na 67 dni przed Euro 2012, w Gdańsku odbyły się warsztaty poświęcone planom operacyjnym miasta podczas Mistrzostw. Spotkania tego typu będą kolejno organizowane w kwietniu w każdym z Miast Gospodarzy Euro 2012 oraz w Krakowie. Głównym celem warsztatów jest omówienie oraz weryfikacja przygotowanych przez miasto i instytucje odpowiedzialne w mieście za przeprowadzenie Mistrzostw, planów operacyjnych w trakcie Turnieju. Za 45 dni, 15 maja, Polska osiągnie pełną gotowość operacyjną do przeprowadzenia Euro 2012. Do tego momentu wszystkie plany operacyjne muszą być nie tylko gotowe, ale również szczegółowo przetestowane

W warsztatach poświęconych planom operacyjnym na Euro 2012 w Gdańsku wzięli udział przedstawiciele spółki PL.2012 oraz Miejsko-Wojewódzkiego Sztabu Operacyjnego w Gdańsku, w skład którego wchodzą przedstawiciele strony miejskiej, wojewódzkiej i głównych instytucji odpowiedzialnych za przeprowadzenie Mistrzostw w Gdańsku. Głównym celem spotkania było omówienie opracowanych planów operacyjnych dla Gdańska oraz ich weryfikacja w oparciu o kryteria stworzone przez PL.2012. Weryfikacja objęła takie strategiczne elementy planów jak struktura zarządzania operacją turniejową, liderzy, podział zadań i kompetencji, współdziałanie poszczególnych jednostek, zarządzanie ryzykiem, czy harmonogram dzienny funkcjonowania struktury operacyjnej w trakcie Turnieju.
W trakcie warsztatów omawiano między innymi plany operacyjne gdańskiego Miejsko-Wojewódzkiego Sztabu Operacyjnego, lotniska, strefy kibica, czy przestrzeni publicznej i dworca kolejowego.

– Plany operacyjne to bardzo ważny element skutecznego przeprowadzenia Turnieju i zagwarantowania setkom tysięcy kibiców i turystów, którzy już za nieco ponad 2 miesiące odwiedzą Polskę, wysokiej jakości obsługi w trakcie Euro 2012 – mówi Mikołaj Piotrowski, Dyrektor ds. Komunikacji w spółce PL.2012. – Przygotowywanie planów operacyjnych dla wszystkich instytucji zaangażowanych w przeprowadzenie Mistrzostw oraz dla wszystkich obszarów operacji turniejowych, to standard światowy przy organizacji dużych międzynarodowych imprez. Plany operacyjne to bardzo szczegółowe dokumenty określające w sposób precyzyjny harmonogram dzienny pracy instytucji w trakcie Mistrzostw, odpowiedzialność i zadania poszczególnych osób oraz sposób postępowania w różnego rodzaju sytuacjach. Plan operacyjny dla strefy kibica powinien na przykład uwzględniać nawet takie elementy jak przygotowanie na wypadek nagłego załamania pogody, przykładowo ulewy. W odniesieniu do takiej sytuacji plan musi określać np. sposób i zakres funkcjonowania strefy, miejsca schronienia dla publiczności, czy nawet miejsce magazynowania specjalnej odzieży przeciwdeszczowej i trybu oraz miejsca jej wydawania.

A to już wiesz?  The Gołota vs. Adamek fight watched by 30,000 viewers over the Internet

W związku z Euro 2012 w Polsce łącznie przygotowanych zostało blisko 120 planów operacyjnych wszystkich instytucji zaangażowanych w przeprowadzenie Mistrzostw, zarówno na szczeblu krajowym, jak i wojewódzkim i miejskim. Za 45 dni, 15 maja Polska osiągnie pełną gotowość operacyjną do przeprowadzenia Turnieju. Do tego momentu wszystkie plany zostaną zweryfikowane i przetestowane.

Za osiągnięcie gotowości operacyjnej kraju do przeprowadzenia Turnieju odpowiada powołany 10 lutego przez Premiera Komitet ds. Koordynacji Organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, na którego czele stoi Minister Sportu i Turystyki, Joanna Mucha. W skład Komitetu wchodzą Minister Spraw Wewnętrznych, Minister Administracji i Cyfryzacji, Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Minister Zdrowia, przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, spółki PL.2012, Miast Gospodarzy Euro 2012: Gdańska, Poznania, Warszawy i Wrocławia oraz przedstawiciel miasta Krakowa i Wojewodowie: Mazowiecki, Pomorski, Wielkopolski, Dolnośląski i Małopolski. 15 lutego 2012 odbyło się pierwsze posiedzenie Krajowego Sztabu Operacyjnego, powołanego przez Komitet ds. Koordynacji Organizacji Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012. Do najważniejszych zadań Sztabu należy między innymi bieżąca analiza przedsięwzięć infrastrukturalnych i organizacyjnych związanych z przygotowaniami do Mistrzostw, zapewnienie integracji przygotowania Turnieju przez organy, inspekcje i służby administracji publicznej, w szczególności w zakresie bezpieczeństwa i transportu oraz wsparcie koordynacji i współdziałania wszystkich podmiotów uczestniczących w przygotowaniu i przeprowadzeniu Mistrzostw. Szefem Krajowego Sztabu Operacyjnego jest Minister Sportu i Turystyki, Joanna Mucha, wspierana przez 4 zastępców. W składzie Sztabu znajduje się przedstawiciel spółki PL.2012 oraz po jednym przedstawicielu Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministra Obrony Narodowej, Ministra Sprawiedliwości, Ministra Spraw Zagranicznych, Szefa ABW, Komendanta Głównego Policji, Komendanta Głównej Państwowej Straży Pożarnej, Komendanta Głównego Straży Granicznej, Dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. W pracach Krajowego Sztabu Operacyjnego mogą również uczestniczyć na prawach członka Prokurator Generalny i przedstawiciele Prezydentów miast Gdańska, Warszawy, Poznania, Wrocławia oraz Krakowa.

A to już wiesz?  Chwila chwa?y dla polskiej reprezentacji - Polacy pobiegli w sztafecie z ogniem olimpijskim, Londyn, 20-21 lipca 2012

Informacje o spółce PL.2012

PL.2012 jest spółką celową Ministra Sportu i Turystyki, która została powołana na mocy Ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 z dnia 7 września 2007 roku. Na mocy ustawy spółka wykonuje działania koordynacyjne i kontrolne związane z przygotowaniami do Euro 2012 realizowanymi przez stronę publiczną.
Spółka realizuje swoje działania w oparciu o Mapę Drogową, czyli precyzyjny plan działań we wszystkich obszarach przygotowań kraju do Turnieju. W realizację poszczególnych projektów i zadań zaangażowanych jest dziś ponad 170 podmiotów w całym kraju, których działania są koordynowane w imieniu Ministra Sportu i Turystyki właśnie przez PL.2012.
Spółka celowa Ministra Sportu i Turystyki PL.2012 koordynuje i kontroluje ponad 200 projektów organizacyjnych, które będą miały kluczowe znaczenie dla jakości Turnieju w 2012 roku. Projekty te obejmują takie obszary, jak na przykład bezpieczeństwo, opieka medyczna i ratownictwo, organizacja transportu, wolontariat oraz jakość obsługi gości.
Spółka PL.2012 kontroluje i monitoruje także 219 projektów infrastrukturalnych realizowanych przez właściwe podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie.

http://www.2012.org.pl/

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy