Wiadomości branżowe

P?yn? po zwyci?stwo. Regaty Dong Solar Challenge

P?yn? po zwyci?stwo. Regaty Dong Solar Challenge
Studenci z ko?a naukowego Korab ju? we wtorek, 3 lipca jad? na najwa?niejsze w tym sezonie regaty ?odzi solarnych Dong Solar Challenge. Studenci PG wystartuj? na dwóch ?odziach. Licz?, ?e obie jednostki uplasuj? si? na podium.Starty w regatach

Studenci z ko?a naukowego Korab ju? we wtorek, 3 lipca jad? na najwa?niejsze w tym sezonie regaty ?odzi solarnych Dong Solar Challenge. Studenci PG wystartuj? na dwóch ?odziach. Licz?, ?e obie jednostki uplasuj? si? na podium.

Starty w regatach rozpoczynaj? si? 8 lipca. Przebieg zawodów b?dzie mo?na ?ledzi? online dzi?ki nadajnikom GPS, które zainstalowane b?d? na ka?dej z ?odzi – http://www.dongenergysolarchallenge.nl/en/

– Podczas regat zadebiutuje nasza nowa ?ód? solarna, która wystartuje w najmocniej obstawionej klasie ?odzi jednoosobowych. Prace nad ni? ca?y czas trwaj? i zako?cz? si? przed samym wyjazdem – mówi dr in?. Wojciech Litwin, który wraz ze studentami wyrusza na regaty.

Starsza ?ódka zosta?a zbudowana dwa lata temu i ci?gle jest faworytem w klasie dwuosobowej. To na tej ?ódce studenci zwyci??yli dwa razy podczas regat w Holandii w roku 2010 i 2011, a w tym roku wygrali Solarbootregatta w Niemczech.

– Dwuosobow? ?ódka zosta?a wyposa?ona w specjalny uk?ad pomiarowy, który ma pomóc w stworzeniu oprogramowania optymalizuj?cego gospodark? energi? na ?odzi zasilanej energi? s?oneczn? b?d? w podobnych uk?adach z hybrydowym zasilaniem i nap?dem – t?umaczy dr Wojciech Litwin.

G?ównym partnerem i sponsorem politechnicznej dru?yny jest koncern ENERGA, a sponsorami firma DNV, stocznia Model-Art. Partnerem jest Centrum Techniki Okr?towej w Gda?sku.

A to już wiesz?  Castrol EDGE Fiesta Trophy wybierze najlepszego mechanika

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy