Piłka nożna

o bezpieczeństwie na stadionach

o bezpieczeństwie na stadionach
W MSWiA o bezpieczeństwie na stadionach O bezpieczeństwie imprez masowych i współpracy między resortami przed EURO 2012 dyskutowano w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji na

W MSWiA o bezpieczeństwie na stadionach
O bezpieczeństwie imprez masowych i współpracy między resortami przed EURO 2012 dyskutowano w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji na posiedzeniu Rady ds. Bezpieczeństwa Imprez Sportowych. Przewodniczący Rady minister Adam Rapacki, podkreślił, iż nowelizacja ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych z pewnością przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa na polskich stadionach.

Podstawowym założeniem Rady jest koordynacja wspólnych działań międzyresortowych, aby skutecznie zapewnić bezpieczeństwo podczas masowych imprez sportowych w Polsce, a zwłaszcza Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012.

Posiedzenie Rady poprzedziła minuta ciszy upamiętniająca Prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego Piotra Nurowskiego, który zginął 10 kwietnia br. w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

W spotkaniu w ministerstwie udział wzięli m.in.: Zbigniew Wrona – podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Tomasz Półgrabski – podsekretarz stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, Elżbieta Radziszewska – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, gen. Andrzej Matejuk – komendant główny policji oraz przedstawiciele Ministerstwa Edukacji Narodowej, Polskiego Związku Piłki Nożnej, Polskiego Komitetu Olimpijskiego, Ekstraklasy SA i Ogólnopolskiego Związku Stowarzyszeń Kibiców.

Minister Tomasz Półgrabski zwrócił uwagę, że w kwestii bezpieczeństwa najważniejsza jest profilaktyka, dlatego trzeba rozwijać programy takie jak „Jestem fair”, czy „Kibice razem”, dzięki którym mamy szansę kształtowania pozytywnych postaw u dzieci i młodzieży.

Minister Zbigniew Wrona zapewnił o wsparciu resortu sprawiedliwości w kwestii bezpieczeństwa podczas EURO 2012 – m.in. przygotowanie organizacyjne sądów, dyżury adwokatów i tłumaczy przysięgłych.

Marzenna Koszewska z Polskiego Komitetu Olimpijskiego przedstawiła kwestię zapewnienia bezpieczeństwa podczas Zimowych Igrzysk Olimpijskich Vancouver 2010. Natomiast przedstawiciel PZPN – Andrzej Bińkowski, omĂłwił działania, ktĂłre związek podejmował, aby poprawić bezpieczeństwo na stadionach w sezonie ligowym 2009/2010. ZwrĂłcił przede wszystkim uwagę na kwestię identyfikacji uczestnikĂłw meczĂłw. Docelowo na polskich stadionach piłkarskich ma być wprowadzony jednolity elektroniczny system identyfikacji osĂłb.

A to już wiesz?  Giuseppe Saronni – gość specjalny Kolarskiej Gali Tour de Pologne

Rada ds. Bezpieczeństwa Imprez Sportowych jest organem opiniodawczo-doradczym Prezesa Rady Ministrów. W jej skład wchodzą przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, organizacji pozarządowych oraz przedstawicieli środowisk piłkarskich. Do zadań Rady Bezpieczeństwa Imprez Sportowych należy między innymi analizowanie i ocena działań podejmowanych przez służby podległe resortowi spraw wewnętrznych i administracji w zakresie bezpieczeństwa imprez sportowych.

Spotkanie Rady odbyło się 17 czerwca br. w MSWiA.

http://www.mswia.gov.pl/portal/pl/2/8539/W_MSWiA_o_bezpieczenstwie_na_stadionach.html

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy