Aktualności

Niepełnosprawnik – pomocnik kibica na UEFA EURO 2012

Niepełnosprawnik – pomocnik kibica na UEFA EURO 2012
Niepełnosprawnik – pomocnik kibica na UEFA EURO 2012 26 marca 2012 12:59 Gdzie osoby niepełnosprawne, które będą chciały wziąć udział w UEFA EURO 2012™ mogą

Niepełnosprawnik – pomocnik kibica na UEFA EURO 2012

26 marca 2012 12:59

Gdzie osoby niepełnosprawne, które będą chciały wziąć udział w UEFA EURO 2012™ mogą zdobyć informacje na temat hoteli, punktów gastronomicznych i usługowych dostosowanych do ich potrzeb? Jak mogą sprawdzić czy preferowany przez nie środek transportu jest dostosowany do ich potrzeb? Na te i wiele innych pytań odpowiada Niepełnosprawnik – internetowy informator zawierający dane o polskich Miastach Gospodarzach. Już dziś można tam znaleźć blisko 2000 obiektów, ich liczba z dnia na dzień rośnie

– Blisko 25 milionów niepełnosprawnych Europejczyków nigdy nie uczestniczyło w żadnej imprezie sportowej, bo nie byli w stanie zdobyć bardzo ważnych z ich punktu widzenia informacji – mówi Monika Chabior, Koordynator Projektów Społecznych w PL.2012. – Bardzo zależy nam na tym, aby zmienić w Polsce postrzeganie osób z niepełnosprawnościami. Chcemy, aby organizatorzy imprez sportowych zaczęli traktować ich jako ważnych klientów – tak jak dzieje się to w Europie Zachodniej.

Niepełnosprawnik to internetowa wyszukiwarka zawierająca informacje na temat dostosowania miejsc publicznych do potrzeb osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, dostępna pod adresem www.niepelnosprawnik.eu oraz www.polandnolimits.eu . Istnieje od 2007 r. – początkowo projekt realizowany był tylko w Warszawie. Dzięki dofinansowaniu ze strony UEFA od stycznia 2012 r. projekt ruszył także w Gdańsku, Poznaniu i Wrocławiu. Realizuje go Fundacja TUS, która jest lokalnym partnerem CAFE – europejska organizacja charytatywna, promująca równy dostęp do imprez sportowych dla niepełnosprawnych kibiców (the Centre for Access to Football in Europe). Realizuje ona oficjalny projekt UEFA EURO 2012 „Respect Inclusion – Football with no limits”. Projekt jest częścią Oficjalnego Programu Odpowiedzialności Społecznej koordynowanego przez spółkę PL.2012.

– W ramach tego projektu fundacja TUS z pomocą wolontariuszy sprawdza i ocenia poziom dostępności miejsc publicznych, ważnych z punktu widzenia niepełnosprawnych kibiców w każdym z czterech Miast Gospodarzy UEFA EURO 2012 – mówi Monika Chabior. – Informacje o tych miejscach są udostępnione poprzez stronę www.niepelnosprawnik.eu oraz www.polandnolimits.eu. Baza zawiera już około 2000 tysięcy adresów, na wprowadzenie czekają dane o kolejnych, już zweryfikowanych 1200 miejscach przyjaznych niepełnosprawnym.

A to już wiesz?  Nike+ Kinect Training

W ramach projektu wolontariusze odwiedzają miejsca najczęściej uczęszczane przez kibiców i sprawdzają ich dostępność pod kątem potrzeb osób niepełnosprawnych. Uwzględniają przy tym specyficzne potrzeby osób niepełnosprawnych – poruszających się na wózkach inwalidzkich bądź mających ograniczone możliwości poruszania się, osób niedosłyszących i niesłyszących, osób niedowidzących i niewidomych oraz osób z niepełnosprawnością intelektualną. Właściciele i menedżerowie odwiedzanych obiektów otrzymają materiały „Respect Inclusion – Football with No Limits” z informacjami o tym, jak niewielkim kosztem dostosować placówkę, tak by była ona dostępna dla osób niepełnosprawnych, a także dla ich rodzin oraz przyjaciół. Miejscom dostępnym i przyjaznym osobom niepełnosprawnym zostaną przyznane oficjalne naklejki „Respect Inclusion – Football with No Limits”.

Dodatkowe informacje:

Mikołaj Piotrowski, dyrektor ds. PR
[email protected]
tel. 022 56 03 768
tel. kom. 785 556 771

Michał Jankowski, menadżer ds. komunikacji z mediami
[email protected]
tel. kom. 518 023 168

Maciej Topolski, menadżer ds. relacji publicznych
[email protected]
tel. kom. 785 556 783

* * * * * * * * * * * * * *

Informacje o spółce PL.2012

PL.2012 jest spółką celową Ministra Sportu i Turystyki, która została powołana na mocy Ustawy o przygotowaniu finałowego turnieju Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012 z dnia 7 września 2007 roku. Na mocy ustawy spółka wykonuje działania koordynacyjne i kontrolne związane z przygotowaniami do Euro 2012 realizowanymi przez stronę publiczną.
Spółka realizuje swoje działania w oparciu o Mapę Drogową, czyli precyzyjny plan działań we wszystkich obszarach przygotowań kraju do Turnieju. W realizację poszczególnych projektów i zadań zaangażowanych jest dziś ponad 170 podmiotów w całym kraju, których działania są koordynowane w imieniu Ministra Sportu i Turystyki właśnie przez PL.2012.
Spółka celowa Ministra Sportu i Turystyki PL.2012 koordynuje i kontroluje ponad 200 projektów organizacyjnych, które będą miały kluczowe znaczenie dla jakości Turnieju w 2012 roku. Projekty te obejmują takie obszary, jak na przykład bezpieczeństwo, opieka medyczna i ratownictwo, organizacja transportu, wolontariat oraz jakość obsługi gości.
Spółka PL.2012 kontroluje i monitoruje także 219 projektów infrastrukturalnych realizowanych przez właściwe podmioty odpowiedzialne za ich wykonanie.

A to już wiesz?  Sto lat Bartkowi Bosackiemu

http://www.2012.org.pl

Artykuly o tym samym temacie, podobne tematy